Adattörlést kérő űrlap

Tisztelt Adatkezelő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti jogommal élve kérem személyes adataim törlését.

Az alábbi szöveget másold be a tárgyrovatba:
Személyes adatok törlésének kérése


Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 18. § (1) bekezdése alapján a törlésről a Németh Péter EVOL SHOP köteles engem, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították

Az Infotv. 18. § (2) bekezdése szerint, amennyiben az adatkezelő a törlés iránti kérelmemet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közölnie kell a törlés elutasításának ténybeli és jogi indokait..

A törölni kívánt adat kerül törlésre,. Jelen példában Budapest

A törvényben meghatározott törlési kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Együttműködését köszönöm!

Az alábbi email címre kattintva egy új ablakban nyílik meg a levelező programod és közvetlenül tudsz e-mailt küldeni (amennyiben a számítógépeden be lett állítva alapértelmezett email küldő program). [email protected]
Az alábbi linkre kattintva egy új ablakban nyílik meg a PDF dokumentum, melyet ki tudsz nyomtatni vagy le tudsz tölteni: Adattörlés kérése PDF